Director---
Shuhei Fujita
Composer---
Lim Giong
Director of Photography---
Asio Liu
Producer---
Liang-Yin Kuo
Coordinator---
Rosey Pong
Art Design --
Chia-Wen Lin
Sound---
Liang-Yin Kuo

 

 


             


back to the entering page

all rights reserved © Shuhei FUJITA 2005

E-MAIL US